Akademik Personel

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Müdür

 

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL

Müdür Yardımcısı

 

Arş. Gör. Gözde TEKİN

Sorumlu Araştırma Görevlisi