Faaliyetlerimiz

A. THBMER Tarafından Yürütülen Tamamlanmış Projeler

1. Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu ve Türk Halkbilimi Müzesine Doğru Sergisi, 2002.

2. Kaybolma Tehlikesi Altındaki Geleneksel Meslekler Halk Bilimsel Araştırma ve Derleme Projesi, 2004.

3. Somut Olmayan Kültürel Mirası Derleme, Araştırma ve Tanıtma Projesi, 2007.

4. Yaşayan İnsan Hazinelerinin Tespiti ve Yayımlanması Projesi, 2008.

5. Geleneksel Çocuk Oyunlarının Derlenmesi, Tanıtılması Projesi, 2008.

6. Altındağ Belediyesi ve Gazi Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Projesi, 2013.

7. Geleneksel Giyim Tarzlarında Ortaya Çıkan Değişim: Nedenleri Sonuçları ve Örnekleri.

8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde Belirlenen Beş Alanla İlgili Kültürel Mirasın Tespiti, Derlenmesi, Yayımlanması ve Sergilenmesi.

B. THBMER Tarafından Düzenlenen Sempozyum ve Çalıştaylar

THBMER, bir kısmı proje kapsamında dördü uluslararası olmak üzere altı sempozyum ve bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Merkezin gerçekleştirdiği somut olmayan kültürel mirası konu alan bu bilimsel ve eğitim amaçlı bu toplantılar kronolojik olarak şöyle sıralanabilir:

1. Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu: 11–13 Aralık 2002 tarihlerinde, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Ankara’da Gazi Üniversitesi konferans salonu/salonlarında gerçekleştirilmiştir.

2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu: 4–6 Mart 2004 tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun katkılarıyla Ankara’da Gazi Üniversitesi konferans salonu/ salonlarında gerçekleştirilmiştir. Bu Sempozyum, Türkiye’de ve dünyada “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi” konusunda yapılan eğitime yönelik ilk bilimsel toplantı olma özelliğine sahiptir.

3. Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu: 25–27 Kasım 2004 tarihlerin- de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun katkılarıyla Ankara’da Gazi Üniversitesi konferans salonu/salonlarında gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı, UNESCO’nun, Türk Meddah Hikâyelerini “İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başeserleri Listesi”ne almasından sonra Türkiye’de halk anlatıları ve halk gösteri sanatları konusunda yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşımaktadır.

4. Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu: 27–28 Nisan 2006 tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve UNIMA Türkiye Millî Temsilciliğinin katkılarıyla Ankara’da Gazi Üniversitesi konferans salonu/salonlarında gerçekleştirilmiştir.

5. Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu: 29-30 Kasım 2007 tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu katılımlarıyla Ankara’da Gazi Üniversitesi konferans salonu/salonlarında gerçekleştirilmiştir.

6. Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sivil Toplum Çalıştayı: 04.06.2009 tarihinde, Ankara’da Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bu Çalıştay’da, içlerinde kimi üniversitelerin ilgili bölüm ve merkezlerinin de yer aldığı otuzu aşkın STK ile sivil toplum kuruluşunun SOKÜM sözleşmesi sürecine akredite olmaları ile ilgili konular tartışılmıştır.

7. Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları Uluslararası Sempozyumu: 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Tarih Bölümleri ile birlikte Ankara’da Gazi Üniversitesi konferans salonu/salonlarında gerçekleştirilmiştir.

C. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (THBMER) Yayınlar

1.     Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuba Saltık Özkan, Gazi THBMER Yayınları, 2003.

2.     Kentler ve İmgeler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuba Saltık Özkan, G.Ü. Fen Ede. Fak. Gazi THBT Yayınları, 2004.

3.     2003-2004 Yıllarında Çorum’dan Derlenen Masallar, Editörler: M. Öcal Oğuz,  Emine Aydoğan, G.Ü. Çorum Fen Ede. Fak. THBMER Yayınları, 2004.

4.     Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuba Saltık Özkan, Gazi THBMER Yayınları, 2004.

5.     2004 Yılında Çorum'dan Derlenen Efsaneler Editörler: M. Öcal Oğuz, Ayşe Yavuz, G.Ü. Çorum Fen Edebiyat  Fakültesi  THBT Yayınları, 2005.

6.     Türkiye'de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Meslekler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuba Saltık Özkan, Emine Aydoğan, Nilgül Aytuzlar, THBMER Yayınları, 2005.

7.     Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Editörler: M. Öcal Oğuz, Petek Ersoy, THBMER Yayınları, 2005.

8.     Türkiye’de 2005 Yılında Yaşayan Geleneksel Kutlamalar, Editörler: M. Öcal Oğuz, Seval Kasımoğlu, THBMER Yayınları, 2005.

9.     2004 Yılında Çorum’dan Derlenen Temel Fıkraları, Editörler: M. Öcal Oğuz, Fatih Mormenekşe, G.Ü. Çorum Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2005.

10.  Kentler ve İmgesel Yemekler 1, Editörler: M. Öcal Oğuz, Nuray Aykanat, Ayşenur Karagöz, THBMER Yayınları, 2006.

11.  Kentler ve İmgesel Yemekler 2, Editörler: M. Öcal Oğuz, Nuray Aykanat, Ayşenur Karagöz, THBMER Yayınları, 2006.

12.  2005 Yılında Çorum’da Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Editörler: M. Öcal Oğuz, Dilek Beden, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

13.  2005 Yılında Çorum’da Yaşayan Geleneksel Kutlamalar, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuğçe Işıkhan, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

14.  2005 Yılında Çorum’da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları, Editörler: M. Öcal Oğuz, Selcan Gürçayır, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

15.  2005 Yılında Çorum’da Yaşayan Geleneksel Meslekler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Ezgi Metin, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

16.  2005 Yılında Çorum’dan Derlenen Ağıtlar, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuğçe Işıkhan, G.Ü. Çorum Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

17.  2004 Yılında Çorum’da Halk İnançları ve Türbeler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Bengisu Kolcu, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

18.  2005 Yılında Çorum'dan Derlenen İmgesel Yemekler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Sibel Keskin, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları, 2006.

19.  Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Editörler: M. Öcal Oğuz, Tuba Saltık Özkan, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2006.

20.   Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Editörler: M. Öcal Oğuz, Yeliz Özay, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2006.

21.  2006 Yılında Çorum'dan Derlenen Alkışlar, Kargışlar ve Ninniler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Meltem Ağır, C. Şeyda Çakır, Çorum Belediyesi Yayınları, 2006.

22.  2006 Yılında Çorum'da Yaşayan Âşık Sanatı, Editörler: M. Öcal Oğuz, Selcan Gürçayır, Çorum Belediyesi Yayınları, 2007.

23.  Türkiye’de 2003 Yılında Yaşayan Geleneksel Mimari, Editörler: M. Öcal Oğuz, Fatih Mormenekşe, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2007.

24.  Türkiye’de 2006 Yılında Yaşayan Taş Kesilme Efsaneleri Mekânlar ve Anlatılar, Editörler: M. Öcal Oğuz, Petek Ersoy, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2007.

25.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2008 Yılında Yaşayan İmgesel Yemekler, Editörler: M. Öcal Oğuz, Esin Tutsak, Köksal Genç, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2009.

26.  Türkiye’de 2010 Yılında Yaşayan Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Editörler: M. Öcal Oğuz, Mehmet Kösemek, Tuna Yıldız, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2010.

27.  1960’lardan Günümüze Türk Sinemasının Geleneksel Çocuk Oyunları, Editörler: M. Öcal Oğuz, Petek Ersoy, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2011.

28.  Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Âşık Sanatı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Editörler: M. Öcal Oğuz, Selcan Gürçayır, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, 2011.

D. THBMER Tarafından Düzenlenen Program ve Etkinlikler

Çinide Yaşayan Karagöz Sergisi: 3 Mart 2007

Somut Olmayan Kültürel Miras: Deyimler ve Öyküleri: 19 Nisan 2007

Âşık Sanatının Ustaları Şölen: 29 Kasım 2007

Ülgen’den Alkarası’na Türk Mitolojisini Resmetmek: 26 Kasım 2008

Hıdırellez Şenliği: 12-15 Mayıs 2009 tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde TÜRKSOY üyesi ülkelerden ozanların katılımıyla uluslararası olarak gerçekleşmiştir.

Hakan Arısoy Tiyatro Gösterisi: Kuklaların Dansı: 4 Ocak 2010 tarihinde, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde gösterime sunulmuştur.

Kitre Bebek Sergisi: 14 Mart 2010 tarihinde, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde açılmıştır.

Ölümünün 37. Yılında Âşık Veysel’i Anma Paneli: 19 Mart 2010 tarihinde, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu’nda Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Prof. Dr. Pakize Aytaç, Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Doç. Dr. Armağan Elçi’nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşmiştir.

Uluslararası Nevruz Bilgi Şöleni: 22 Mart 2010 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu katkı ve katılımlarıyla Ankara’da Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir.

Akından Bahşıya, Ozandan Âşığa Türk Dünyasında Saz ve Söz Ustaları Şöleni: 5 Mayıs 2010 tarihinde, Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleşmiştir.

Geleneğinin Ustaları Fotoğraf Sergisi ve Kültürün Dilini Çözen Fotoğraf Etnofotografi Söyleşi: 11 Kasım 2010 tarihinde, Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde açılmıştır.

Deli Dumrul Tek Kişilik Türk Tiyatrosu: Meddah Sinan Bayraktar: 14 Aralık 2010 tarihinde, Meddah Sinan Bayraktar tarafından Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Dünya Mirası İpek Yolu Panel ve Özcan Yüksek İpek Yolu Fotoğraf Sergisi: 24 Şubat 2011

Kitre Bebek Sergisi: 12 Nisan 2011 tarihinde, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde sergilenmiştir.

Hamamönü Hıdrellez Şenlikleri: 5-6 Mayıs 2011 tarihinde, Altındağ Belediyesi ile birlikte Ankara’da Hamamönü’nde gerçekleştirilmiştir.

Keçe Damlaları Sergisi: 11 Mayıs 2011  

Eski Zamanlardan Bir Esinti Topaç Çevirme Şenliği: 26-27 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleşen şenliğe 6 ila 18 yaş arası çocuklar katılmış ve çocuklar geleneksel bir çocuk oyunu olan topaç ile tanıştırılmıştır.

Açık Hava Müzeleri Sergisi: 24 Şubat 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kül- türel Miras Müzesi’nde, Prof. Dr. Ayşen Savaş ve Türk Halk Bilimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Nevruz Çalışmaları Uluslararası Semineri ve Çok Uluslu Dosyanın Geleceği Yuvarlak Masa Uzmanlar Toplantısı: 30 Mart 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Keçe Sergisi: 16-20 Nisan 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Keçe Sanatçısı Nurgül Begiç tarafından gerçekleştirilmiştir.

Meddahlık Genç Ellerde: 26 Nisan 2012 tarihinde, Sercan Zengin tarafından Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Hamamönü Hıdrellez Şenlikleri: 5-6 Mayıs 2012 tarihinde, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Ankara’da Hamamönü’nde gerçekleştirilmiştir.

10 Yılda 10 Miras Etkinliği: 10 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikle Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan on mirasına ilişkin sergilemeler yapılmıştır.

Otuz Gün Otuz Gece Ramazan Eğlenceleri: 2013 yılı Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca “Otuz Gün Otuz Gün Otuz Gece Ramazan Eğlenceleri” adlı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler kapsamında otuz gün boyunca Karagöz, Hacivat, meddah, ortaoyunu gösterileri, masal anlatımları, köy seyirlik oyunları, topaç, seksek, mangala, âşık gibi geleneksel çocuk oyunları ve birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Geleneksel Mimarinin Yaşayan İnsan Hazineleri: Yapı Ustaları Sergisi: 21 Ekim- 1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen sergi Yrd. Doç. Dr. Özlem Karakul’un denetiminde Konya Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından yapılan görseller sergilenmiştir.

Aşure Günü : 12 Kasım 2013 tarihinde Muharrem ayı ve aşure günü sebebiyle Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin bahçesinde aşure yapımı gerçekleşmiştir. Müzeyi ziyarete gelenlere hikâyesi anlatılarak aşure ikram edilmiştir.

“Zamanla Aşık Atan Deyimler Sergisi”: 12 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında deyimler ve hikâyeleri konsepti üzerinden bir ay sürecek bir sergi oluşturulmuştur. Bu sergi çerçevesinde “papucu dama atılmak, zırnık koklatmak, püf noktası, dolap çevirmek, kel başa şimşir tarak, yarası olan gocunur, kalıbını basmak, ödü patlamak” gibi birçok deyim ve hikâyesi nesneleri üzerinden anlatılmaktadır.

Herıtage – Somut Olmayan Kültürel Miras Fotoğraf Sergisi: Fotoğraf sanatçısı Umut Çakırhan’ın Somut Olmayan Kültürel Miras konulu fotoğraf sergisi 12 Aralık 2013 Gazi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Heybemden Masallar Gösterisi: Sözlü kültürün önemli unsurlarından olan masallar ve masal anlatma geleneğinin yeniden yaşatıldığı etkinlik, Masalcı Dede Cemalettin E. Kavaklıgil, “Davulumdan Masallar” gösterisiyle Serkan Kırmızı ve Halk Bilimci Ömer Gözükızıl’ın katılımıyla 18 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

“Aşkı Bir De Bizden Dinleyin”, 14 Şubat 2014: 14 Şubat sevgililer günü nedeniyle müzenin farklı bölümlerine yerleştirilen ve her biri aşkın farklı bir işareti olan limon, nar, ters çevrilmiş bir çift ayakkabı, pilava saplanmış kaşık, üzeri işlenmiş mendillerin anlamları ve hikâyeleri ziyaretçilere anlatılmıştır.

“Dericizade Koleksiyonundan Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisi”: Gazi Üniversitesi, Dericizade ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ortaklığında hazırlanan "Tarihi Ankara Fotoğrafları" sergisi 20 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşmiştir. Açılışını Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Dericizade Faruk Küçük'ün yaptığı sergide Dericizade koleksiyonundan 54 Tarihi Ankara Fotoğrafı sergilenmiştir.

“Keçe Atölyesi”: 1-2 Mart 2014 tarihlerinde müzede "Keçe Atölyesi" düzenlenmiştir.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Keçe Sanatçısı H. Nurgül Begiç tarafından verilen atölye çalışmasına 15 kursiyer katılmıştır. Kursiyerler yünün saf hâlinden, kullanılabilir bir eşya üretimine kadar olan bütün aşamaları uygulamalı olarak öğrenmiş ve iki gün süren atölyede ham maddesi keçe olan takı, şal, fular vb. ürünler yapılmıştır.

“Çiğdem Çiçeği Paneli”, 8 Mart 2014: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Anadolu'da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğini yaşatmak amacıyla Çiğdem Şenliği düzenlenmiş ve etkinlik “Çiğdem Çiçeği” konulu panel ile başlamıştır.

Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası Sergisi (Kazakistan – Astana) : Sergi Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Koordinatöre Emir S. Demir’in katılımıyla ve müzeden giden objelerin sergilenmesiyle 2 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Halk Bilimi Toplantıları - I – “Türk Halk Biliminde Bilimsel Arayışlar”: Prof. Dr. Nebi Özdemir’in katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi 2 Nisan 2014 tarihinde yapılmıştır.

Halk Bilimi Toplantıları - II – “Halk Bilimci Gözüyle Derviş Zaim’in Devir Filmi”: Prof. Dr. Muhtar Kutlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen film gösterimi ve söyleşi 17 Nisan 2014 tarihinde yapılmıştır.

Halk Bilimi Toplantıları – III – “Türk Halk İnanmaları ve Halk Bilimi Stratejileri”: Söyleşi Dr. Yaşar Kalafat’ın katılımıyla 30 Nisan 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde gerçekleştirilmiştir.

“Âşığın Sazında Tamamlanan Hikâyeler”: 11 Nisan 2014 tarihinde "Aşık Mustafa Aydın'ın Sazından Halk Hikâyeleri" etkinliği gerçekleştirilmiştir.  Âşık Mustafa Aydın 11 Nisan 2014 tarihinde müzede anlattığı hikâyeyi yarıda keserek bir sonraki hafta 18 Nisan 2014 tarihinde devamını anlatmıştır. Bu etkinlik hâlen devam etmektedir. 

“Haydi, Bir Oyuncak Yapalım!” Oyuncak Atölyesi, 23 Nisan 2014: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, oyuncak ustası Orhan Karaalioğlu ile müzede oyuncak yapım atölyesi gerçekleştirilmiştir. 15 çocuğun katıldığı atölye çalışmasında uçak, ok ve yay, tel araba, külah, fırıldak, gemi vb. birçok oyuncak yapılmıştır.

IV. Hamamönü Hıdrellez Şenliği: Hıdrellez şenlikleri 5-6 Mayıs 2014 tarihinde Hamamönü’nde gerçekleştirilmiştir.

Hıdırellezin Halk Takvimindeki Yeri: Söyleşi Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Okan Bozyurt’un katılımıyla 6 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı ve Gösteri Sanatları: Etkinlik Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü yüksek lisans öğrencileri Adem Karabıyık ve Yasin Burak Sönmez tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde Ankara-Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Türk Mitolojisi Üzerine Sohbetler: Söyleşi Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun katılımıyla 20 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

“Selçuklu Çarşısı Canlıydı” Sergisi: 13. yüzyıl Selçuklu çarşısı ve çarşı kültürü temalı sergi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Gazi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde gerçekleştirilmiştir.

Halk Bilimi Toplantıları – IV – “Medya ve Kültür”: Söyleşi RTÜK üyesi Esat Çıplak’ın katılımıyla 26 Mayıs 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde gerçekleştirilmiştir.

“Masal Saçan Tohumlar” Dünya Çevre Günü Etkinliği: 5 Haziran 2014 tarihinde Dünya Çevre Günü çerçevesinde müzeyi ziyaret eden 100 ortaokul öğrencisi ile geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar ve eşyalar yapıldı. Kullanılamayacak artık malzemelerden eşyalar üreten çocuklar yaptıkları nesneleri evlerine götürdüler.

İshak TEKGÜL ile "Gölgenin Renkleri"  Söyleşi: 6 Haziran 2014 tarihinde Karagöz sanatçısı İshak Tekgül ile müzemizde "Gölgenin Renkleri" adlı söyleşi gerçekleştirdik. Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Karagöz oyunları hakkında dinleyenlere bilgiler veren Tekgül, söyleşi ardından perde arkasına geçerek izleyicilere gösteri yaptı.

Al ve Karanın Hikâyesi Geçmişten Günümüze Korku Anlatıları": 10 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte geçmişten günümüze kadar Anadolu insanının zihinlerinde yer alan korku anlatıları, al ve karanın hikâyeleri müzede gelen ziyaretçilere anlatıldı.

"Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi 1. Yıl Kutlaması ": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi 13 Haziran 2014 tarihinde açılışının 1. yılını kutladı. Kutlama programına, bir yıl boyunca yapılan etkinliklere destek veren Nurgül Begiç, Orhan Karaalioğlu, Âşık Mustafa Aydın, Kocatepe Kahve Evi, Faruk Dericizade, Muharrem Bizden, Doğan Bilge, Ahmet Saygı, Ayhan Özmen'in yanısıra müze kurucu başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyeleri ve Türk Halk Bilimi öğrencileri katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda bir yıllık faaliyetlerimizi içeren kısa film gösteriminin ardından etkinliklerimize destek veren misafir ve öğrencilere Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından teşekkür belgeleri verildi. Program Âşık Mustafa Aydın'ın seslendirdiği türkülerin ardından son buldu.

"Ninemden Kalan Yünler": 17 Haziran 2014  tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte müzeye gelen ziyaretçilerde gün boyu yünlerden örgüler, patikler örüldü, etaminler ve kanaviçeler işlendi. Her gelen ziyaretçi bir ürün yapıp götürdü.

2. "Otuz Gün Otuz Gece Ramazan Eğlenceleri-2014 ”: Altındağ Belediyesi 2014 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras  Müzesi Altındağ- Hamamönü'nde Ramazan ayı boyunca   "Otuz Gün Otuz Gece Ramazan Eğlenceleri "adlı etkinlikler gerçekleştirmiştir. 27 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında  otuz gün boyunca  Karagöz hacivat, meddah, ortaoyunu  gösterileri, masal anlatımları, köy seyirlik oyunları, topaç, seksek, mangala, aşık gibi geleneksel çocuk oyunları ve   birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir.

27. Ahilik Haftası Kutlaması: 27. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında müzede 26 Eylül 2014 tarihinde Ahilik programı gerçekleştirildi. Ahi Hikâyelerinin ve geleneksel mesleklerin anlatıldığı programa, Ankara Ticaret İl Müdürü Ekrem Yıldız, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yanı sıra Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Halkında katıldığı programda gelen misafirlere ahi helvası ikram edildi.

Türkülerin Ortak Yolunda / Polonyalı Ozanlarla Türk Âşıkların Buluşması: Gezginler ve Hikâyeler- Polonya- Türkiye Ortak Gösteri Projesi kapsamında 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde müzemizde "Türkülerin Ortak Yolunda / Polonyalı Ozanlarla Türk Âşıkların Buluşması" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen konserlere Polonya'dan Jacek Halas, Agata Harz, Alicza Halas, Remigiusz Mazur- Hanaj, Türkiye'den ise Âşık Mustafa Aydın ve Âşık Erol Şahiner katıldı.

“Uçan Sandık” Polonyalı Masalcılar Ve Türk Masalcılardan Yetişkinler Ve Çocuklar İçin Masal Ve Hikâye Anlatımlı Gösteri: 24 Ekim 2014 tarihinde, Polonya'dan gelen masalcılarla, Türk masalcılar Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras müzesinde buluştu. Gelen ziyaretçilere ve öğrenci gruplarına gün boyu Türkçe ve Lehçe  (Polonya dili)  masallar anlatıldı.

Hayatı ve Türküleriyle Âşık Şeref Taşlıova Anma Programı: 21 Eylül 2014 tarihinde yaşamını yitiren, UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanı verilen ozanlık geleneğinin en önemli temsilcisi Aşık Şeref Taşlıova'yı anmak üzere 21 Kasım 2014 tarihinde Ankara Somut Olmaya Kültürel Miras Müzesinde program gerçekleştirildi. Program kapsamından Âşık Şeref Taşlıova'nın oğlu Doç. Dr. M. Mete Taşlıova "Babam Şeref Taşlıova" isimli bir konferans verdi.  Programa katılan Âşık Mustafa Aydın, Âşık İsmail Aladağlı, Âşık Korkmaz İkan, Âşık Nejdet Şeref Taşlıova'nın eserlerini seslendirdi.  Ayrıca programa UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yanı sıra halk ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bez Bebek Atölyesi: 14-15 Şubat 2015 tarihlerinde müzemizde "Bez Bebek Atölyesi " düzenlendi. Bez bebek sanatçısı Ruhiye Mine Kayra tarafından verilen atölye çalışmasına 15 kursiyer katıldı. Kursiyerler Bebek yapımı hakkında bir seminer aldı. İki gün süren atölye çalışması sonucunda her kursiyer kendi bez bebeğini yaptı.

2.Hamamönü Çiğdem Şenliği: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği ortaklığında 19 Mart 2015 tarihinde saat 13.00'te Ankara Hamamönü'nde Anadolu'da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğini yaşatmak amacıyla "2. Hamamönü Çiğdem Şenliği" düzenlenmiştir. Etkinlik programına Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölüm Başkanı aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yanı sıra birçok öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Koordinatörü Dr. Ezgi Metin Basat'ın "Çiğdem Şenliği" konulu konferansıyla başlayan program çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programın devamında Anadolu'ya özgü olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bu şenliğe yeniden hayat vermek adına, kırdan toplanan çiğdem çiçekleri kuru bir çalıya takılarak kaval ve çan eşliğinde, çocukların, ailelerin ve çok sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla Hamamönü esnafı ziyaret edildi. Esnaftan;

"Çiğdem çiğdem çiçecik

Emmim oğlu göçecik

Yağ verenin oğlu olsun

Bulgur verenin kızı olsun" manisi eşliğinde yağ ve bulgur toplandı.

Toplanan yağ, bulgur ve çiğdem çiçekleri ile Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi önünde çiğdem pilavı yapıldı. Pilav ikramının ardından bahar türkülerinin seslendirdiği konser ile "Çiğdem Şenliği" son buldu.  

“Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir” Sergisi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 21 Mart 2015 Nevruz Bayramı'na özel olarak hazırlanan "Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir" Sergisine ev sahipliği yaptı. 4-10 Nisan 2015 tarihleri arasında ziyarete açık olan sergide 17 farklı Nevruz çeşidi yer aldı. Gelen ziyaretçilerin sergi ve Nevruz Bayramı hakkında bilgilendirildiği sergi, okul grupları ve halk tarafından büyük ilgi gördü.

23 Nisan’ı Müzede Kutluyoruz/2015: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında müzede çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Oyuncak ustası Orhan Karaalioğlu ile birlikte gün boyu tuzluk, uçak, telefon, tel araba, ceviz yelkenli gibi çeşitli oyuncaklar yapan çocuklara yönelik Karagöz- Hacivat, kukla gibi gösteriler düzenlenmiştir.

5. Hamamönü Hıdırellez Şenliği: Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü- Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle 5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Hamamönü'nde 5. Hıdırellez Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliklere Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Gazi Üniveristesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı M. Öcal Oğuz katıldı." Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölüm öğrencileri tarafından Hıdırelleze dair birçok etkinlik ve uygulamanın gerçekleştirildiği şenliklere halk büyük ilgi gösterdi.

Masal anlatıcılığı Eğitimi - Judıth Liberman 'la Somut Olmayan Kültürel Miras Hazinesinden Masallar -2 Atölye: Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde Masal anlatıcılığı eğitimi verilmiştir. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı, "Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsünün" akademik katkıları ile düzenlenen eğitim, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu" tarafından da desteklenmiştir. Masal anlatıcılığı eğitmeni Judıth Malika Liberman tarafından verilen eğitime farklı bölüm ve alanlardan 20 üniversite öğrencisinin katılmıştır. Masal anlatıcılığı eğitimi sonunda kursiyerler öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı bularak müzede masal anlatmaya başlamışlardır.

Çocuklar Kültürel Mirası Yaşıyor- Müzeler Haftası Etkinlikleri: 18 Mayıs Pazartesi günü Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde "Müzeler Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Müzeler gününde müzeyi ziyaret eden Nar Koleji öğrencileri ile bugüne özel gösteriler ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 50 öğrenci ile gün boyu müzede ıhlamur baskı ve ebru çalışmaları yapılmış, karagöz, kukla gösterileri ve masal anlatımları gerçekleştirilmiştir, çeşitli çocuk oyunları oynanmıştır. 

Ramazan Eğlenceleri - 19 Haziran- 13 Temmuz 2015: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi tarafından Ramazan ayı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri iftardan sonra müzede "Ramazan Eğlenceleri" gerçekleştirilmiştir. Eğlenceler kapsamında, Karagöz- Hacivat, meddah, kukla, ortaoyunu gösterileri, köy seyirlik oyunları, masal dinletileri, ıhlamur baskı, ebru sanatı yapımları, Türk kahvesi ikramı gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir.

İpli Kukla Yapım Oynatım Kursu: 15 Ekim-02 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde İpli Kukla Yapım Oynatım Kursu gerçekleştirilmiştir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNİMA Türkiye Milli Merkezi, Somut Olmayan Kültürel Miras Entitüsü ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ortaklığında düzenlenen kursa 15 kursiyer katılmıştır. Kukla sanatçısı Hakan Arısoy tarafından verilen eğitim sonucunda her kursiyer kendisine ait bir kukla yapmıştır.

Meddah Gösterisi "Erzurumlu Meddah Behçet Mahir'in Anısına Kenan Olpak'tan Köroğlu Destanı": 25 Kasım 2015 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde Erzurumlu Meddah Behçet Mahir'in Anısına Meddah gösterisi yapılmıştır. Meddah Kenan Olpak dinleyicilere Köroğlu Destanının ilk hikâyesini anlatmıştır. Programa Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü hocalarının yanı sıra halk ve çok sayıda öğrenci katılmıştır. Köroğlu Destanının diğer hikâyelerinin de Kenan Olpak tarafından dönemsel olarak belli aralıklarla müzede anlatılmaya devam edilmesi ve hikâye günlerinin gelenekselleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Sabun Atölyesi " Geçmişten Günümüze Sabun Kültürü": 5 Aralık 2015 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde Sabun Atölyesi düzenlenmiştir. Atölye öncesi katılımcılara yönelik, geçmişten günümüze geleneksel sabun kültürünü anlatan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Geleneksel mesleklerden sabunculuk esnafı, aşk işmarı sabun, deyim ve bilmecelerde sabun gibi konular sunum kapsamında katılımcılara anlatılmıştır. Sabunla İlgili bilmece ve deyimler uygulama modellerine dönüştürülerek katılımcılara sunulmuştur. Sunum sonrası müzenin atölye odasına geçilerek birbirinden farklı sabunlar yapılmıştır. Sabun ustası Hande Gök tarafından verilen atölyeye 10 kursiyer katılmıştır. Sabunun yapım aşamalarının tek tek anlatıldığı atölye sonunda her kursiyer kendi kalıpları ile sabunlar yapmıştır.

Sazdan Kopuza Türk Ezgileri: 29 Aralık 2015 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde "Sazdan Kopuza Türk Ezgileri" adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında, Müzikolog Erdinç Bal, Türk dünyasına ait farklı türlerde ezgiler seslendirmiştir. Bağlama, tar, kopuz, dutar gibi Türk müziği çalgılarını tanıtılarak örneklerinin sunulduğu programda ayrıca Sosyolog Dursun Ayan ile Türk dünyası müzikleri ve çalgıları üzerine söyleşi gerçekleştirilmiştir. Farklı Türk lehçelerinde ezgilerin seslendirildiği dinletiye Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi öğrencilerinin yanı sıra sivil halkta katıldı.

Meddah Gösterisi -2 Erzurumlu Meddah Behçet Mahir'in Anısına Kenan Olpak'tan Köroğlu Destanı -2" Köroğlu ve Demircioğlu - Demircioğlu -Reyhan Arap Hikâyeleri": 2 Mart 2016 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde Erzurumlu Meddah Behçet Mahir'in Anısına 2. Meddah gösterisi yapılmıştır. Meddah Kenan Olpak dinleyicilere Köroğlu Destanının "Köroğlu ve Demircioğlu - Demircioğlu -Reyhan Arap" Hikâyelerini anlatmıştır. Programa Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü hocalarının yanı sıra halk ve çok sayıda öğrenci katılmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Söyleşi/Dinleti  ( Âşık Ayten Gülçınar): 8 Mart 2016 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde Dünya Kadınlar Gününe özel, âşıklık geleneğinin önemli kadın temsilcilerinden olan Âşık Ayten Gülçınar ile söyleşi ve dinleti gerçekleştirilmiştir. Âşık Behrami'nin de türküleriyle eşlik ettiği programa Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkan yardımcısı Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kürşat Öncül'ün yanı sıra Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri ve halk katılım gösterdi.

3. Hamamönü Çiğdem Şenliği "Kıştan Bahara Geçiş Ritüelleri": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü ve Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Ortaklığında 12 Mart 2016 tarihinde 3. Hamamönü

Çiğdem Şenliği gerçekleştirildi. Program müze çalışanlarından Şafak Yılmaz'ın Kerem ile Aslı Hikâyesini anlattığı meddah gösterisi ile başladı. Sonrasında "Kıştan Bahara Geçiş Ritüelleri" konulu bir panel gerçekleştirildi. Panelde ilk olarak Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Pervin Ergun, "Kıştan Bahara Yeni Gün "Nevruz"" konulu bir sunum gerçekleştirdi. İkinci olarak Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç.Dr. Dilek Türkyılmaz "Türklerde Sabantoy Bayramı" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkan Yrd. Yrd. Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel " Bir Çiçek Bin Kültür: Kültürel Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çiğdem Vakti" konulu bir sunum yaptı. Son olarak Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selcan Gürçayır Teke " Kültürel Mekanların Dönüştürücülüğü ve Ankara'da Hıdırellez Kutlamaları" adlı bir sunum yaptı.

Panelin ardından Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz şenliğe katılanların çiğdem gününü kutladı. Panelin ardından Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ekibi,Türk Halk Bilimi Bölümü öğrenci ve hocaları ile Çiğdem Gezmesine çıkıldı. Halkında katılımı ile büyük bir kalabalık ve coşku ile hamamönü esnafından "Çiğdem çiğdem çiçecik, ebem oğlu göçecik, yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin kızı olsun" manileri eşliğinde bulgur ve yağ toplandı. Toplanan yağ ve bulgurlarla birlikte aynı kalabalıkla tekrar müzeye gelindi. Önceden toplanan çiğdem çiçekleri pilava karıştırılarak çiğdem pilavı ikram edildi. Yenilen pilavın ardından program Âşık Mustafa Aydın, Âşık Ayten Gülçınar, Âşık Yaşar Demiroğlu, Âşık Behrami 'nin coşkulu dinletileri ile son buldu.

“23 Nisan’ı Müzede Kutluyoruz”  23 Nisan 2016: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında müzede çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Oyuncak ustası Orhan Karaalioğlu ile birlikte gün boyu tuzluk, uçak, telefon, tel araba, ceviz yelkenli gibi çeşitli oyuncaklar yapan çocuklara yönelik, Karagöz- Hacivat, kukla gibi gösteriler düzenlenmiştir.

6. Hamamönü Hıdırellez Şenliği: "Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü- Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Hamamönü'nde 6. Hıdırellez Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliklere Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı M. Öcal Oğuz katıldı. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölüm öğrencileri tarafından Hıdırelleze dair birçok etkinlik ve uygulamanın gerçekleştirildiği şenliklere halk büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar Kültürel Mirası Yaşıyor- Müzeler Haftası Etkinlikleri -- Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde Bir Gün -18 Mayıs 2016: 18 Mayıs Çarşamba günü Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde "Müzeler Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Müzeler gününde müzeyi ziyaret eden Seviye Koleji öğrencileri ile bugüne özel gösteriler ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 50 öğrenci ile gün boyu müzede ıhlamur baskı ve ebru çalışmaları yapılmış, karagöz, kukla gösterileri ve masal anlatımları gerçekleştirilmiştir, çeşitli çocuk oyunları oynanmıştır.

Bin Yıllık Gelenek Aşure: 15 Ekim 2016 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri ve müze ziyaretçilerinin katılımı ile Aşure Günü etkinliğini gerçekleştirildi. Etkinlikte, Aşure Günü'nün tarihi ve gelenekleri hakkında akademik bir sunumun ardından; "Nuh Tufanı'nda aşurenin ortaya çıkışını içeren bir meddah anlatısı gerçekleştirildi. Daha sonra müze bahçesinde pişirilen aşure, katılımcılara ve komşu esnafa ikram edildi. Aşure Günü Etkinliği; Karagöz-Hacivat Gösterisi ve müze gezisi ile son buldu.

Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri " Dirse Han Oğlu Boğaç Han": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 27 Ekim Tarihi İtibariyle Dede Korkut Hikâyelerinin anlatımına başlandı... Dede Korkut Hikâyelerinin birincisi olan; "Bayındır Han'ın sohbetine giden Dirse Han'ın kara otağa oturtulması ile oğlu Boğaç Han'ın kahramanlıklarını anlatan "Dirse Han Oğlu Boğaç Han" hikâyesi Meddah Kenan Olpak tarafından anlatıldı. Ağa Ceylan İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ve öğretmenleri müze gezisinin ardından programa katılarak hikâyeyi dinledi.

Kaşık Kukla Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 12-13 Kasım 2016 tarihlerinde kaşık kukla yapım atölyesi gerçekleştirildi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen çocuklar ve anneleriyle birlikte iki gün boyunca birbirinden güzel kaşık kuklalar yapıldı. Atölye kapsamında çocuklar dikiş dikmeyi öğrenerek kuklalarının kıyafetlerini kendileri diktiler. İstedikleri renkte saçlarla ve malzemelerle süsledikleri kuklalarını beraberlerinde götüren çocuklar, kuklalarını başından sonuna kadar kendi emekleriyle yapmış olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri "Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması": Dede Korkut Hikâyelerinin anlatımı Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde devam ediyor... Dede Korkut Hikâyelerinin ikincisi olan; " Uruz Han'ın uyarısına rağmen ava giden, bu sırada eşi, gelini ve oğlu düşman tarafından esir alınan Salur Kazan'ın onları kurtarabilmek adına düşmanla yaptığı mücadeleyi anlatan "Salur Kazanın Evinin Yağmalanması" hikâyesi Meddah Kenan Olpak tarafından anlatıldı. Yeni Nefes İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ve öğretmenleri müze gezisinin ardından programa katılarak hikâyeyi dinledi.

Akından Aşığa " Akın Bekarys Nurimanov- Âşık Ayten Gülçınar": 22 Kasım 2016 tarihinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde "Akından Aşığa" adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe katılan Kazak Akın Bekarys Nurimanov ve Âşık Ayten Gülçınar kendi dillerinde ve geleneklerinde eserler seslendirdiler. Programa Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Türk dünyasından birçok misafir katıldı.

Öğretmenler Gününü 24 Kasım Özel Programı İle Müzemizde Kutluyoruz- 24 Kasım 2016: 24 Kasım Öğretmenler Günü, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde özel program ile kutlandı. Programa katılan öğretmenlere özel müze gezisi gerçekleştirildi.

Sabun Atölyesi: 26 Kasım 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin de katılımı ile sabun yapım atölyesi gerçekleştirildi. Atölye öncesi katılımcılara yönelik, geçmişten günümüze geleneksel sabun kültürünü anlatan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Geleneksel mesleklerden sabunculuk esnafı, aşk işmarı sabun, deyim ve bilmecelerde sabun gibi konular sunum kapsamında katılımcılara anlatılmıştır. Sabunla İlgili bilmece ve deyimler uygulama modellerine dönüştürülerek katılımcılara sunulmuştur. Sunum sonrası müzenin atölye odasına geçilerek birbirinden farklı sabunlar yapılmıştır. Sabunun yapım aşamalarının tek tek anlatıldığı atölye sonunda her kursiyer kendi kalıpları ile sabunlar yapmıştır.

Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri " Kam Büre Beg Oglu Bamsı Beyrek" 1 Aralık 2016: Dede Korkut Hikâyelerinin anlatımı Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde devam ediyor. Dede Korkut Hikâyelerinin üçüncüsü olan "Kam Büre Beg Oğlu Bamsı Beyrek" hikâyesi Meddah Kenan Olpak tarafından anlatıldı. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri programa katılarak hikâyeyi dinledi.

8 Aralık 2016 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri "Kazan Bey Oğlu Uruz'un Tutsak Olması" Hikâyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin dördüncüsü olan "Kazan Bey'in Oğlu Uruz Bey'in Tutsak Olması" hikâyesi, Meddah Kenan Olpak tarafından; 40 kişilik Sevgi Koleji 4. sınıf öğrenci grubuna anlatılmıştır. Hikâyenin anlatımı öncesinde meddahlık geleneğinin kültürel geçmişinden bahseden Kenan Olpak tipleme ve seslendirme örnekleriyle de yüzleri güldürmüştür. Ayrıca misafir öğrencilere müze çalışanları tarafından hazırlanan geleneksel şerbet ikramları da yapılmıştır. 

11 Aralık 2016 / Suyun Yüzünden Dünyaya Yansıyan Mirasımız "Ebru Sanatı" Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde; Somut Olmayan Kültürel Mirasın el sanatları geleneği başlığı kapsamında, geleneği yaşatabilmek ve usta-çırak ilişkisini aktarabilmek amacıyla, 11 Aralık 2016 tarihinde "Ebru Sanatı" atölyesi gerçekleştirilmiştir. Ebru sanatı eğitmeni İlknur Üstünol ile gerçekleştirilen atölye kapsamında ebru sanatı çeşitlerinden; battal ebru, gel-git ebru, şal ebru, serpme ebru, bülbülyuvası, taraklı ebru, zemin ebru, dalgalı ebru, hatip ebru, çiçekli ebru yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nden 20 öğrenci ve 10 kişiden oluşan ziyaretçi grubuna; Türk kâğıt süsleme sanatı olarak UNESCO çapında “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine girmiş olan ebru sanatının püf noktaları, atölye çalışması kapsamında usta-çırak ilişkisi içerisinde aktarılmıştır.

21 Aralık 2016 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri "Koca Duha Oğlu Deli Dumrul" Hikâyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde, Meddah Kenan Olpak tarafından, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyeleri’nden beşinci hikâye olan, "Koca Duha Oğlu Deli Dumrul " hikâyesi anlatılmıştır. Mektebim Koleji’nin 40 kişilik 8. sınıf öğrenci grubu, müze çalışanlarının icraları ile müze gezilerini tamamladıktan sonra, programa katılarak gerçekleştirilen meddah gösterisini izlemiştir.

24-25 Aralık 2016 / "Sevgiyle Örelim": Altındağ Belediyesi Kadınlar Eğitim, Kültür Merkezleri ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ortaklığında, hem üşüyen gönülleri ısıtabilmek ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın el sanatları geleneği başlığı kapsamında geleneği yaşatabilmek, usta-çırak ilişkisini aktarabilmek amacıyla 24-25 Aralık tarihlerinde "Sevgiyle Örelim" etkinliği gerçekleştirilmiştir. Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinden gelen 70 kadın ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden 24 öğrenci ile dönüşümlü olarak ve iki gün boyunca ihtiyacı olan çocuklara atkı, bere ve eldiven örülmüştür. Örülen bu ürünler 12 Ocak 2017 tarihinde Altındağ - Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen bir programda ihtiyacı olan 200 çocuğa ulaştırıldı. Dağıtım gününde gerçekleştirilen programa Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Keskin'de katılarak müze çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü hafifletmiştir. Müzemizin muhabbet odası ve masal odasında gerçekleştirilen bu etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim Uslan da katılım sağlayarak, bu tür çalışmaların öneminden ve gerekliliğinden söz etmiştir.

6 Ocak 2016 / "Pinti Hamit" Tiyatro Gösterisi: Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri, "Uygulamalı Halk Tiyatrosu" dersi kapsamında Moliere 'in "Cimri" adlı eserinden Teodor Kasap'ın uyarlayıp yazdığı “Pinti Hamit” oyununu Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, müzemize gelen 40 kadar ziyaretçiye başarıyla sergilemiştir. Somut Olmayan Kültürel Mirasın gösteri sanatları başlığı kapsamında değerlendirilen ve katılımcılara “orta oyunu” geleneğini aktarabilmek maksadıyla, koordinatörlüğünü Dr. Ezgi Metin Basat'ın, yönetmenliğini Gizem Gürer'in yaptığı ve sahne hazırlıklarını müze personelinin üstlendiği “Pinti Hamit” oyunu büyük ilgi ve beğeni görmüştür.

5 Kasım 2016 - 14 Ocak 2017/Çubuk'ta Somut Olmayan Kültürel Miras Çocuklarla Buluşuyor: Ankara Çubuk Belediyesi, Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ortaklığında "Somut Olmayan Kültürel Miras Çocuklarla Buluşuyor" projesi düzenlenmiştir. Proje öncesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinden giden bir ekip tarafından Çubuk'ta 6 ilkokulun öğrencilerine sunumlar ve kısa gösteriler yapılarak proje anlatılmıştır. 6 okulda yaklaşık 150 sınıf tek tek gezilerek 3000’e yakın öğrenciye projenin anlatılmasının ardından ilk program 5 Kasım 2016 tarihinde Çubuk'ta Bekir Ağalar konağında gerçekleştirilmiştir. Toplamda altı kez gerçekleştirilen programlar 14 Ocak 2017'de sona erdi. Proje kapsamında müze çalışanlarımız tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik; masal anlatımı, hayal oyunu, ebru sanatı, ıhlamur baskı sanatı, kaşık kukla atölyesi, köy seyirlik oyunları, meddahlık geleneği, mani ve bilmece küpleri, geleneksel çocuk oyunları vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Proje etkinliklerine toplam 2800 öğrenci katılmıştır.

19 Ocak 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri "Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı " Hikâyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanların anlatımını sürdürmüştür. Hatice Hikmet Kız Meslek Lisesi'nden 40 kişilik 11. sınıf öğrenci grubunun, müze çalışanlarının anlatı ve uygulamalarıyla gerçekleştirdiği müze gezilerini tamamlamalarının ardından, Meddah Kenan Olpak'ın anlattığı ve Dede Korkut Hikâyeleri'nden altıncısı olan "Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı" hikâyesini izleme fırsatı bulmuştur. İkramlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçi grubun avluda geleneksel çocuk oyunları öğrenerek uygulamalarıyla son bulmuştur.

3 Şubat 2017 / Nazım Tanrıkulu İle Geleneksel Merhem Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 3 Şubat 2017 tarihinde "Nazım Tanrıkulu ile Geleneksel Merhem Atölyesi" gerçekleştirilmiştir. Katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla “halk hekimliği” kapsamında gerçekleştirilen; 20 katılımcıya yönelik atölye çalışması öncesi çalışanlar tarafından gerçekleştirilen müze tanıtımının ardından, Nazım Tanrıkulu tarafından merhem yapımı ile ilgili bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumun ardından merhem yapımlarına başlanarak, kuş otu, kakao yağı, hindistan cevizi yağı, sarı kantaron, aynısefa yağı, lavanta yağı, bal mumu, karite yağı gibi malzemeler kullanılarak farklı merhemler yapılmıştır. Atölye sonunda pişik merhemi, güneş koruyucu merhem, egzama merhemi, kantaron merhemi elde edilerek; ziyaretçilerimizin bu bilgiye müzemiz, çalışanlarımız ve usta yoluyla uygulamalı olarak erişimi imkânı sağlanmıştır.

23 Şubat 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri "Kazılık Koca Oğlu Yigenek" Hikâyesi: Dede Korkut Hikâyelerinin anlatımı Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde devam etmiştir. Katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin yedincisi olan " Kazılık Koca Oğlu Yigenek " hikâyesi Meddah Kenan Olpak tarafından anlatılmıştır. Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  öğrencilerinden 50 kişilik grup, çalışanlarca gerçekleştirilen müze gezisinin ardından programa katılarak hikâyeyi dinlemiştir.

28 Şubat 2017 / "Özel Çocuklarımız İçin Engelleri Kaldıralım": Özel Çocuklarımız İçin Engelleri Kaldıralım etkinliği kapsamında Ali Gütekin Özel Uygulama Merkezi’nden 30 kişilik öğrenci grubu Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret etmiştir. Bu özel ziyaretçiler, çalışanlarca düzenlenen gezi konsepti ile müzeyi gezmiştir.  Karagöz- Hacivat gösterisi izleyen çocuklar sonrasında seçtikleri kalıplar ile ıhlamur baskı yapıp; muhabbet odasında köy seyirlik oyunu oynayıp, masal odasında Nardaniye Hanım masalını dinlemiştir. Müze bahçesinde çalışanlarla birlikte oynanan geleneksel çocuk oyunları ile gezi son bulmuştur.

4 - 5 Mart 2017 / "Kırk Yıllık Hatır" Türk Kahvesi Etkinliği: 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilen Türk Kahvesinin, geçmişten geleceğe uzanan hikâyesini anlatmak amacıyla, 4-5 Mart 2017 tarihinde müzemizde “Kırk Yıllık Hatır - Türk Kahvesi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında, kahvenin keşfi, Osmanlı Devleti'ne ve İstanbul'a geliş yolculuğu, Türk kültürüne girişi, bir fincan kahveye kırk yıl hatırı konulmasının sebebi, bilmece ve deyimlere konu olması, pişirme usulleri ve araç gereçlerinin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumun ardından atasözünden yola çıkarak "Müzemizin Kahvesi Karaca Amma Sürece" dedik ve "Cezvemiz gösterişsiz olsa da daima gelen misafirlerimiz için kaynar" mantığı ile yapılan bol köpüklü kahve ikramı eşliğinde "Kahveci Güzeli" masalı anlatıldı. 90 kişinin katıldığı Tür kahvesi etkinliği müze çalışanları tarafından hazırlanan "Orta Kahve" isimli orta oyunu gösterisi ile son bulmuştur.

8 Mart 2017 / 4. Hamamönü Çiğdem Şenliği: 8 Mart 2017 tarihinde Anadolu'da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğini yaşatmak amacıyla Çiğdem Şenliği gerçekleştirilmiştir. Şenlik kapsamında Anadolu'ya özgü olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bu toplumsal uygulamaya yeniden hayat vermek amacıyla; kırlardan toplanan çiğdem çiçekleri kuru bir çalıya takılarak, kaval ve çan eşliğinde; çocukların, ailelerin ve çok sayıda Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm öğrencilerinin de bulunduğu grupla birlikte Hamamarkası esnafı ziyaret edilmiştir.

Esnaftan;

"Çiğdem çiğdem çiçecik

Emmim oğlu göçecik

Yağ verenin oğlu olsun

Bulgur verenin kızı olsun"

 

"Dam altında boyunduruk

Dura Dura yorulduk

Verirseniz giderik

Vermezseniz dururuk"

manileri söylenerek yağ ve bulgur toplanmıştır. Esnaftan toplanan yağ, bulgur ve çiğdem çiçekleri ile müze bahçesinde çiğdem pilavı yapılarak gelen misafirlere ikram edilmiştir.  Aynı gün 8 Mart Dünya Kadınlar günü olması sebebiyle Meddah Kenan Olpak tarafından "Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı" hikâyesi anlatılmıştır. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı şenlik bahar türkülerinin saz eşliğinde dinletisi ile son bulmuştur.

11 Mart 2017 / Masallarla Yaratıcı Drama Atölyesi: 11 Mart 2017 tarihinde Afşin Mostafa Pur tarafından verilen "Masallarla Yaratıcı Drama Atölyesi" eğitim çalışması kapsamında, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden 20 kişilik bir öğrenci grubu ve diğer katılımcılar ile birlikte atölye gerçekleştirilmiştir.  Öğrenilen drama teknikleri, Saim Sakaoğlu'nun "Gümüşhane ve Bayburt Masalları" adlı eserinde yer alan "Ayağına Diken Batan Serçe" masalı üzerinde uygulanmıştır. Her katılımcının drama teknikleri ile harmanladığı masalı tek tek anlattığı eğitimde, etkili ve akılda kalıcı masal anlatımında mimik ve seslerin önemi üzerine de alıştırmalar yapılmıştır.

16 Mart 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri: "Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi": Katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin sekizincisi olan "Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi"  hikâyesi anlatılmıştır. Uruz Bey'in oğlu olan Basat'ın kardeşini ve birçok kişiyi öldüren Tepegöz ile giriştiği mücadeleyi anlatan hikâyeyi aynı gün müzeyi ziyaret eden Ankara Özel Koru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 40 kişilik bir öğrenci grubu da dinlemiştir.

18 Mart 2017 / 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. Yılında/Meddahın Dilinden "Seyit Onbaşı'nın Hikâyesi": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destan anlatıları meddah gösterisi ile sürdürülmüştür. Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü sebebiyle 18 Mart 2017 tarihinde müze çalışanlarından Şafak Yılmaz tarafından yaklaşık 50 kişilik bir gruba, sırtında taşıdığı 276 kiloluk top mermisini namluya sürerek, Ocean zırhlısını dümeninden vurması ile zaferin kazanılmasında büyük rol alan Seyit Onbaşı'nın hikâyesi anlatılmıştır.

19 Mart 2017 / Masallarla Yaratıcı Drama Atölyesi - 2: 19 Mart 2017 tarihinde Afşin Mostafa Pur tarafından verilen "Masallarla Yaratıcı Drama Atölyesi" eğitim çalışması kapsamında Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden 15 kişilik öğrenci grubu ve diğer katılımcılar, öğrendikleri drama tekniklerini Boratav'ın "Zaman Zaman İçinde" adlı eserinde yer alan "Fesliğenci Kızı" masalı üzerinde uygulamıştır. Her katılımcının drama teknikleri ile harmanladığı masalı tek tek anlattığı eğitimde, etkili ve akılda kalıcı masal anlatımında mimik ve seslerin önemi üzerine de alıştırmalar yapılmıştır.

21 Mart 2017 / "Nevruz Çiçektir Biyolojik Çeşitliliktir" Sergisi: Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras’ı listesinde yer alan ve toplumsal uygulamalar kapsamında değerlendirilen Nevruz Bayramı, bir diğer açıdan halk takviminin unsurlarını da içerisinde barındırmaktadır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, ilkbahar aylarında açan çeşitli çiçeklerin bulunduğu fotoğraflar müze avlusunda sergilenmiştir. Gün boyu müzeye ziyaretçiler sergiye ve müze çalışanlarının aktardıkları anlatılara yoğun ilgi göstermiştir.

23 Mart 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri/"Begil Oğlu Emren Hikâyesi": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin dokuzuncusu olan "Begil Oğlu Emren" hikâyesi Meddah Kenan Olpak tarafından anlatılmıştır. Özel Koru Koleji 10. Sınıflarından 50 kişilik öğrenci grubu müze gezisinin ardından programa katılarak hikâyeyi dinlemiştir.

28 - 29 - 30 - 31 Mart 2017 / Duvarsız Derslikler Projesi Öğrencileri/Somut Olmayan Kültürel Mirasımızı Müzemizde Tanıyor: Yenimahalle Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan " Duvarsız Derslikler" projesi kapsamında dört gün boyunca 120 öğrenci müzeyi ziyaret etmiştir. Öğrenciler hayal perdesinde Karagöz ve Hacivat muhaveresi izledikten sonra, el sanatları atölyesinde ıhlamur ağacından yapılan kalıplar ile baskı sanatını icra ederek; meddahın dilinden Dede Korkut Hikâyelerini dinlemiştir. Somut Olmayan Kültürel Mirasın farkındalığını amaçlayan bu çalışma, hem öğrenciler hem de katılımcı öğrenciler açısından beğeni ile karşılanmıştır.

28 Mart 2017 / Unesco Türkiye Milli Komisyonu/"Nevruz Çiçektir Biyolojik Çeşitliliktir" Sergisinin Son Gününde Nevruz'u "Bahar Türküleri İle Kutluyoruz": Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras’ı listesinde yer alan ve toplumsal uygulamalar kapsamında değerlendirilen Nevruz Bayramı, bir diğer açıdan halk takviminin unsurlarını da içerisinde barındırmaktadır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi işbirliğiyle, 21 Mart 2017 Nevruz Bayramı'na özel olarak hazırlanan "Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir" Sergisinin son gününde Nevruz, müzede seslendirilen bahar türküleri ile kutlanmıştır. Ses Sanatçısı İlkim Eylül İlk ve bağlama sanatçısı Veysel Yıldırım etkinlik kapsamında birbirinden farklı bahar türkülerini müzede seslendirdi. Bahar konseri havasında gerçekleşen etkinliğe 150 kadar katılımcı büyük ilgi göstermiştir.

2 Nisan 2017 / Taş Boyama Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, Somut Olmayan Kültürel Mirasın el sanatları geleneği başlığı kapsamında, geleneği yaşatabilmek ve usta-çırak ilişkisini aktarabilmek amacıyla; 2 Nisan 2017 tarihinde taş boyama sanatı üzerine atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitmen Emel Ölçer tarafından verilen atölye bilgileri kapsamında 30 kadar katılımcı birbirinden farklı boyutlardaki deniz taşlarına istedikleri desen ve motiflere boyayarak tablolar ve magnet gibi ürünler elde etmiştir.

6 Nisan 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri/"Uşun Koca Oğlu Segrek": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin onuncusu olan "Uşun Koca Oğlu Segrek"  hikâyesi Meddah Kenan Olpak tarafından anlatılmıştır. Uşun Koca'nın büyük oğlu Egrek'in esir düşmesini ve neticesinde kardeşi Segrek'in onu esaretten kurtarışını anlatan hikâyeyi; ziyaret amacıyla müzemize gelen 50 kişilik bir grup halinde katılan Özel Arı Koleji öğrencileri de dinlemiştir.

13 Nisan 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri/"Salur Kazan'ın Esir Olup Uruz'un Çıkardığı Hikâye": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin on birincisi olan "Salur Kazan'ın Esir Olup Uruz'un Çıkardığı Hikâye" Meddah Kenan Olpak tarafından anlatılmıştır. Hikâyeye göre; Trabzon tekfuru, Kazan Han'a bir oyun edip onu Toman Kalesi'nde bir kuyuya hapseder. Aradan uzun yıllar geçer ve Kazan Beyin oğlu Uruz büyüyüp bir delikanlı olur. Ama babasının esir olduğundan haberi yoktur. Gerçeği öğrenince anasına çok kızar ve babasını kurtarmak için hemen yola çıkar. Bunun üzerine tekfur ve bir plan yapar ve Kazan Bey'i Uruz'un karşısına birbirleriyle savaştırmak üzere çıkarır. Durumdan habersiz olan Kazan Bey ve oğlu Uruz savaşmaya başlar ama Kazan Bey karşısındaki kişinin oğlu olduğunu anlar. Daha sonra hep birlikte düşmanı yenerler ve yedi gün yedi gece toy düzenlerler ve hikâye sona erer. Meddahlık seyrini izlemek için 50 kişilik bir grup halinde katılan Özel Arı Koleji öğrencileri, çalışanlarca gerçekleştirilen müze gezisinin ardından ziyaretini sonlandırmıştır.

23 Nisan 2017 / Geleneksel Akide Şekeri Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, 23 Nisan 2017 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla "Geleneksel Akide Şekeri Atölyesi" kurulmuştur. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinden Hakan Ramazan Gümüş'ün ustalığı öncülüğünde katılımcılara akide şekeri yapımı öğretilmiştir. Yapılan fındıklı akide şekerleri gün içerisinde etkinliğe katılan ve müzeyi ziyaret eden yaklaşık 40 kişiliye ikram edilmiştir.

23 Nisan 2017 / Orhan Karaalioğlu İle Oyuncak Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, 23 Nisan 2017 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla " Oyuncak Atölyesi" kurulmuştur. Bu atölyede oyuncak ustası Orhan Karaalioğlu; katılım sağlayan 50 kadar büyük küçük tüm ziyaretçilere evde basit yollarla oyuncak yapımını öğretmiştir. Ana malzeme olarak kâğıt ve ahşabın kullanıldığı bu atölyede, yapılan oyuncaklar ziyaretçilere hediye edilmiştir.

28 Nisan 2017 / Meddah Kenan Olpak'tan Dede Korkut Hikâyeleri/"İç Oğuz'a Dış Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü Hikâye": Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, katılımcı ve ziyaretçiler için Somut Olmayan Kültürel Miras kavramını daha anlaşılır kılmak maksadıyla; beraberinde “meddahlık” ve “âşıklık” geleneği gibi gösteri sanatlarını da sürükleyen ve sözlü kültür anlatıları kapsamında değerlendirilen destanlardan; Dede Korkut Hikâyelerinin on ikincisi olan "İç Oğuz'a Dış Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü Hikâye" Meddah Kenan Olpak tarafından anlatılmıştır. Hikâyeye göre; Kazan’ın evini yağmalattığı bir zaman Dış Oğuz beyleri gelmemiş, İç Oğuz beyleri yağma etmiştir. Bunun üzerine Dış Oğuz beyleri Kazan Bey'e düşman olur. Kılbaş adında bir bey Dış Oğuz beylerinden Aruz’un evine gider ve Dış Oğuz beylerinin Kazan Han’a kin beslediğini öğrenir. Kılbaş gittikten sonra Dış Oğuz beyleri yemin eder, Beyrek’i de çağırıp, bu yemine katılmasını yoksa öldürüleceğini söylerler. Beyrek, kabul etmez, ancak Dış Oğuz beyleri de Beyrek’e kıyamaz. İçlerinden Aruz Bey, Beyrek’in sağ uyluğunu keser. Beyrek öleceğini anlayınca Kazan Han’a kanını yerde bırakmamasını vasiyet eder. Kazan Bey bunun üzerine İç Oğuz beylerini toplayarak Aruz’un evini yağmalar ve öldürür. Sonrasında Kazan Bey tüm Dış Oğuz beylerini affeder ve anlatı böylece sona erer. Meddahlık seyrini izlemek için DSİ İlk Okulu’ndan 40 kişilik öğrenci grubu, çalışanlarca gerçekleştirilen müze gezisinin ardından ziyaretini sonlandırmıştır.

5 - 6 Mayıs 2017 / 7. Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri: Somut Olmayan Kültürel Mirasın toplumsal uygulamalar başlığı altında değerlendirilen ve diğer başlıkların hemen hepsini içerisine alan Hıdırellez Şenliği’ni gelenekle bağlantılı olarak yaşatabilmek ve halkla olan kültürel bağını arttırabilmek amacıyla Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde, Hamamönü 7. Hıdırellez Şenliği; gerçekleştirilmiştir. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm öğrencilerinin tümü tarafından Hıdırelleze dair birçok etkinlik ve uygulamanın gerçekleştirildiği şenliklere halk büyük ilgi göstermiştir. Kutlamalar, açılış konuşmalarının ardından, Mehmet Akif Ersoy parkı girişinde Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başlamıştır. Ankara’nın dört bir tarafından gelen çocuklar, dilek kuyusuna taş atma, gül ağacına dilek bağlama, yumurta boyama, çember çevirme, kilit ile kısmet açma, salıncakta sallanma, yumurta tokuşturma gibi etkinliklerin yanı sıra şiir ve müzik dinletileri, âşıklar atışması, Dede Korkut hikâyeleri, masal ve meddah çadırları, çocuk oyunları ve orta oyunu gösterileri ile doyasıya eğlenmiştir. Hacettepe çevresinde bulunan mesire alanında gerçekleştirilen bu şenlik, açık alanda iki gün boyunca yaklaşık 1000 kişinin ilgisini görürken;  kutlamalara Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı M. Öcal Oğuz ile Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş de katılım sağlamıştır.

9 Haziran 2017 / Bafra Sele Sepet Top Kandil Şenliği: Samsun'un Bafra ilçesinde her ramazan ayında kutlanan, asırlık geçmişi olan "Bafra Sele Sepet Top Kandil Şenliği" kapsamında müze olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Somut Olmayan Kültürel Miras'ın beş başlığından biri olan "Toplumsal Uygulamalar ve Ritüeller" başlığı altında değerlendirilen şenlikleri amacına uygun kutlanmasında ve öneminin vurgulanmasında, Bafra Belediyesine bu konuda müzemiz ön ayak olmuştur. Şenlik süresince, müze ekibi geleneksel kıyafetleri ve davulla birlikte Bafra sokaklarını dolaşarak, maniler söylemiştir ve halkı iftardan sonra etkinliklerin yapılacağı yere davet etmiştir. İftardan sonra etkinliklere, gençlik merkezinde toplanan çocuklara ve protokole mani okutularak başlanmıştır. Manilerini okuyan çocukların ardından, orta oyunu, hayal oyunu, kukla gösterisi ile etkinliklere devam edilmiştir. Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu kapalı salonda gerçekleştirilen etkinlik; müze çalışanlarının masal anlatımı ile son bulmuştur.

17 Haziran 2017 / Geleneksel Ramazan Eğlencesi: Etkinlikte Somut Olmayan Kültürel Mirasın yaşam içerisindeki yerini anlatmakla birlikte, uygulamalı olarak icralar ve sözlü kültür anlatıları gerçekleştirilmiştir. El sanatları geleneğine bağlı olarak ebru ve baskı sanatı yapılırken, misafirlerimize "Ayağına Diken Batan Serçe" ve "Küllü Fatma" masalları anlatılmıştır. Gösteri sanatları kapsamında ise hayal oyunu ve orta oyunu muhavereleri sergilenmiştir. Ayrıca sayıları 50 kişiyi bulan misafirlerimize ramazan şerbeti, çay ve kahve ikramı yapılmıştır. Etkinliğimize katılan misafirlerimiz arasında Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da vardı. Rektörümüz anlatılarımızı dinleyip, gösterilerimizi izledi ve müzemiz hakkında bir konuşma gerçekleştirmiştir. Sayın rektör konuşmaları sırasında “Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Gazi Üniversitesi’nin sosyokültürel çalışmalarının en somut örneğidir.” dedi.

22 Haziran 2017 / Açık Hava Sineması - "İftarlık Gazoz": Konu bakımından Ramazan eğlencelerine, çocuk oyunlarına ve usta - çırak ilişkisine ağırlık vermesi sebebiyle Somut Olmayan Kültürel Miras açısından önem arz eden "İftarlık Gazoz" filmi Açık Hava Sineması etkinliği için öncelikli tercih olmuştur. Müze avlusunda gösterimi gerçekleştirilen film sırasında izleyicilere gazoz ve müze çalışanları tarafından hazırlanan patlamış mısır ikramı yapılmıştır.

9 Temmuz 2017 - Geleneksel Şerbet Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde gerçekleştirilen atölyede, şerbetlerin malzemeleri, yapılışı, faydaları, Somut Olmayan Kültürel Miras ve halk mutfağı açısından önemini anlatan bir sunumun ardından, doğal malzemeler kullanılarak çeşitli şerbetler yapılmıştır. Mevlevi şerbeti olarak bilinen "Sirkencübin" ve Kanuni şerbeti olarak bilinen "Demirhindi" şerbetlerinin yanı sıra reyhan, gül, üzüm şerbetleri yapılmıştır. Yapılan şerbetler atölye katılımcılarına ve ziyaretçilere ikram edilmiştir. Etkinliğe 20 kadar ziyaretçi katılım göstermiştir.

7 Ekim 2017 - Bin Yıllık Gelenek "Aşure": Somut olmayan kültürel miras açısından; halk mutfağı, sözlü kültür ve toplumsal uygulamalar bağlamında değerlendirilebilecek aşure etkinliğimizde, Aşure Günü'nün kültürel geçmişi ve geleneğe yansımaları üzerine akademik bir sunumun ardından; geleneğin başlangıcını anlatan "Nuh Tufanı" hakkında bir masal anlatısı gerçekleştirildi. Müze avlusunda pişirilen aşure, katılımcılara ve komşulara ikram edildi. Yaklaşık 50 kişini katıldığı etkinlik, aşure günü'ne özel hayal oyunu gösterisi ve müze gezisi ile son buldu.

15 Ekim 2017 - Türk Kâğıt Süsleme Sanatı; Ebru Yapım Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde; eğitmenliğini İlknur Üstünol'un üstlendiği ebru yapım atölyemizi katılımcılarımızla birlikte 15.10.2017 Pazar günü gerçekleştirildi. Ebru sanatının kültürel geçmişi hakkında bilgi veren eğitmenimiz, kitreli suyun hazırlanması, toprak boya ve sığır ödü ayarı hakkında da katılımcılarımızı bilgilendirerek; kendilerinin uygulamalı olarak ebru sanatını icra etmelerini sağlandı. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğimize 35 kişilik katılım oldu. Tüm katılımcılarımıza yaptıkları ebruları günün hatırası olarak hediye ettikten sonra, baktıkça müzemizi hatırlamaları temenni edilerek yolcu edildi.

22 Ekim 2017 - Unuttuğumuz Oyuncağımız; Çamur: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde unuttuğumuz oyuncağımız çamur, yapılan oyuncaklarla hatırlandı. Sabah saat 10.00'da başlayan atölye çalışması, saat 16.00'a kadar aktif olarak sürdürüldü. Çamurun sürekli olarak oyuncaklara dönüştüğü atölye çalışmasında, dönüşümlü olarak 100 kişiyi aşkın katılımcı bulundu. Katılımcılar ve günlük müze ziyaretçileri, hayallerini kara toprak ve kilden yapılan çamurlarla şekillendirirken; yaptıkları oyuncakları da; müzemizin ve günün bir hatırası olarak yanlarında götürdüler.

5 Kasım 2017-Benim de Bir Masalım Var: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinin masal odasında 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sırasında 17 masalın derlemesi yapılarak müze arşivine kaydedilmiştir. Bu masallar aynı zamanda hedeflendiği biçimde katılımcıların belleklerinde de yerini almıştır. Gâh güldük, gâh hüzünlendik yolun sonunda güzel hayaller edindik. Hep birlikte erdik murada ve birlikte çıktık kerevete...

19 Kasım 2017-Fırfır Oyuncak Atölyesi: Müzemizde fırfır oyuncak yapımı ve oynatımı üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 19 Kasım Pazar günü sabah 10.00'da başlayan ve 16.00'da son bulan atölye çalışmamıza dönüşümlü olarak 30 ziyaretçi katılımda bulunmuştur. Müzemizi ziyaret eden katılımcılarımız; düğmeden, ahşaptan ve kâğıttan yaptıkları fırfır oyuncakları ile streslerini atmışlardır.

26 Kasım 2017-Etamin Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 26 Kasım 2017 Pazar günü etamin işleme üzerine bir atölye gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasına Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, Kitap Bankosu ekibi ve müzemizin günlük ziyaretçileri katılım sağladılar. Atölye kapsamında büyük ve küçük çemberlere etamin işleme teknikleri öğretilerek aktarılırken; küçük çemberlere işlenerek oluşturulan kolyeler ilgi çekti.

2-3 Aralık 2017- Cam Altı Resim Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 2-3 Aralık 2017 Cumartesi ve Pazar günleri cam altı resim sanatı üzerine atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri ve müzemizin günlük ziyaretçileri katılım sağladılar. Atölye kapsamında Şahmeran, Fatma Ana Eli, Karagöz Hacivat gibi motifler cam altı resim sanatı ile buluşturuldu. İki gün boyunca dönüşümlü olarak yaklaşık 30 kişinin katıldığı atölye çalışmasında oluşturulan cam altı resimlerinin sözlü kültür bağlamındaki hikâyeleri de eğitmen Sema Akdoğan tarafından katılımcılara anlatıldı.

16-17 Aralık 2017-Geleneksel Kutnu Bebek Yapım Atölyesi: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde Ruhiye Mine Kayra Hanım ve çalışma ekibinin eğitmenliğini üstlendiği "Geleneksel Kutnu Bebek Yapımı Atölyesi" gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara atölye çalışması kapsamında öncelikli olarak kutnu kumaşı hakkında bilgiler verildi. Kayıtlı olarak 12 kişinin katılım sağladığı ve iki gün süren atölye çalışması, bez bebek yapım teknikleri üzerine aktarımlar ve uygulamaların ardından tamamlandı.

23 Aralık 2017-Ankara Türküleri ve Hikâyeleri: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 23 Aralık 2017 Cumartesi günü, TRT Radyo'dan İlkim Eylül İlk ve çalışma ekibinin desteği ile düzenlenmiştir. Türkülerin ardı sıra gelen ve somut olmayan kültürel miras bağlamında aktarımına özen gösterdiğimiz "Ankara Türküleri'nin Hikâyeleri" de müzemizin gönüllü öğrencileri tarafından katılımcılarımıza anlatıldı. Dönüşümlü olarak kırk katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte; Ankara'nın Taşına Bak, Ayaş Yolları gibi dokuz türkünün hikâyesi hem anlatılıp hem de saz eşliğinde çalınırken; hikâyesi günümüze taşınmamış yirmiye yakın Ankara Türküsü de sazlı sözlü olarak katılımcılarımıza aktarılmıştır.