Duyurular

Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde “Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü” kurulmuştur.UNESCO’nun Eğitim Sektörü içinde yer alan, önemli uluslararası ve akademik programlardan biri olarak kurulduğu 1992 yılından günümüze sayısı 128 ülkede 700’e ulaşan “UNITWIN Ağları ve UNESCO Kürsüleri, bilgi paylaşımı ve işbirliğiyle çalışma aracılığıyla kurumsal kapasiteyi artırmak için, uluslararası düzeyde üniversitelerarası işbirliğini ve iletişim ağlarının oluşturulmasını teşvik etmektedir. Somut olmayan kültürel miras ve eğitim alanında uluslararası uzmanlığa sahip kurum, kuruluş ve araştırmacılar ile Gazi Üniversitesinin ve Türkiye’deki ilgili diğer kurumların iş birliği imkânlarını geliştirmeyi hedefleyen Gazi Üniversitesi UNESCO Kürsüsü Belçika, Meksika ve Portekiz’deki üç kürsünün ardından dünyadaki dördüncü somut olmayan kültürel miras kürsüsü olma özelliğini taşımaktadır. Kendi alanında bütünleşik bir araştırma, eğitim, bilgi ve dokümantasyon sistemi kurarak bunu sürdürülebilir kılmayı amaçlayan Kürsünün çalışmalarına UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın Kuruluş Senedini ortaklaşa imzalamalarının ardından başlaması planlanmaktadır.