Hakkımızda

Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER), Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2003 yılının Eylül ayında kurulmuştur. Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 28 Eylül 2003 tarihinde Merkez müdürü olarak görevlendirilmiştir ve halen bu görevi yürütmektedir. Merkez, kuruluşunun hemen ardından kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Sözleşmesinde tanımlanan “somut olmayan kültürel miras” kavramını çalışma alanı olarak benimsemiş ve gereklerini yapmayı kendine misyon edinerek, somut ve somut olmayan kültürün araştırılması, derlenmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye’de SOKÜM Sözleşmesini en fazla içselleştiren kurumlardan biri olmayı başarmıştır.

Gazi THBMER’in çalışmalarını genel olarak SOKÜM Müzeleri, bilimsel araştırma ve uygulama projeleri, ulusal ve uluslararası sempozyum/çalıştaylar, kitap yayınları, Millî Folklor Dergisi kurumsal editörlüğü, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, yerel yönetimlerle işbirliği, gençlerin, gönüllülerin, yerel ulusal ve uluslararası sanatçı ve gelenek taşıyıcılarının kilit rol aldığı interaktif projeler, sergiler, festivaller olarak değerlendirmek mümkündür. Merkez, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği periyodik toplantılarla çalışma ve faaliyetlerini düzenlemektedir.