İyileştirme Alanları

       Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi İyileştirme Alanları

SOKÜM’ün araştırılması, derlenmesi ve arşivlenmesi

SOKÜM’ün müzelenmesi

SOKÜM’ün Sözleşme maddelerine uygun bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması

Dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak

Somut olmayan kültürel miras ve eğitim

Müze eğitimi

Uygulama halk bilimi alanlarını genişletmek ve geliştirmek