Stratejik Planımız

Merkez, 2017-2020 yılları arasında temel olarak çalışmalarını ve çalışma alanlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

  • Müze çalışmalarını geliştirerek daha fazla ziyaretçiye ulaşmak için uygulamalı halk bilimi ve müzecilik faaliyetlerine yoğunlaşmayı,
  • Bünyesinde bulunan arşivi yapılacak derleme çalışmaları ve projelerle desteklemeyi ve geliştirmeyi, bu sayede daha fazla araştırmacının ilgisine sunmayı,
  • Gerek yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşlarıyla gerekse STK’larla iş birliği içinde daha fazla proje geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi
  • Çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturan kürsü faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmayı
  • Eğitim alanında UNESCO’nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu faaliyetler planlamayı,
  • UNESCO yaklaşım ve değerlerini de benimseyerek kültürün evrensel ve birleştirici bir unsura dönüşmesi yönünde teşvik edici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.